Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Tydzień 1 i 2 – „ Moja ojczyzna, miejscowość, mój region”

Dziecko:

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– słucha utworów muzycznych,

– śpiewa proste piosenki,

– wymienia nazwę miejscowości, w której mieszka,

– wymienia cechy charakterystyczne dla wsi i dla miasta,

– segreguje obrazki według ustalonego kryterium,

– obrysowuje figury geometryczne,

– wie z czego słynie Kraków, Toruń,

– rozwija sprawność dłoni i palców,

– poznaje symbole miejscowości w której mieszka,

– wykonuje wzory grafomotoryczne,

– wie jak wygląda polska flaga i polskie godło,

– potrafi narysować flagę po śladzie,

– podaje swoje imię i nazwisko

– potrafi policzyć sylwety owieczek

-potrafi wymienić charakterystyczne miejsca znajdujące się w Warszawie.

 

Tydzień 3 i 4 – „Łąka w maju; święto rodziców”

Dziecko:

– potrafi nazwać kwiaty i zwierzęta charakterystyczne dla środowiska łąki,

– potrafi wymienić przynajmniej dwóch mieszkańców łąki,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– ilustruje ruchem słowa piosenki,

-potrafi opisać wygląd łąki w maju,

– potrafi naśladować odgłosy dochodzące z łąki,

– liczy elementy, zaznacza liczbę elementów za pomocą kropek,

– rysuje po śladzie i wykleja kwiaty bibułą,

– wie, jak ważni są w jego życiu rodzice,

– nazywa i liczy członków swojej rodziny,

– wymienia zawody swoich rodziców,

– omawia z pamięci wygląd swoich rodziców,

– układa puzzle,