25.06.2020r.

Zajęcia 1. Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków. Patyczki w różnych kolorach, znaki, liczby. Dzieci biorą sobie po tyle patyczków, ile mają palców u rąk.

  • Układanie z patyczków kształtów figur geometrycznych. Dzieci układają z patyczków trójkąt, prostokąt, kwadrat. Określają, ile patyczków potrzebowały do ułożenia kształtu każdej figury.
  • Układanie patyczków według kolorów.

6-latki

Dzieci liczą patyczki w każdym kolorze. Podają całkowitą liczbę patyczków, mówiąc np., 3 patyczki czerwone dodać 4 patyczki zielone i dodać 3 patyczki żółte to razem 10 patyczków.

5-latki

Układanie działania ilustrującego liczbę patyczków. Np. 3 + 4 + 3 = 10

  • Odkładanie patyczków, np. w kolorze żółtym.

6-latki

Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc: 10 odjąć 3 to siedem.

5-latki

 Układają działanie: 10 – 3 = 7

  • Odkładanie patyczków, np. czerwonych.

6-latki

Dzieci liczą pozostałe patyczki, mówiąc: 7 odjąć 3 to cztery.

5-latki

Układają działanie: 7 – 3 = 4

Zadanie 2.  Karta pracy, cz. 4, s. 73.