Rok szkolny 2020 – 2021

Szanowni Państwo,

prosimy do dnia 14.08.2020r. o wypełnienie i dostarczenie osobiście lub drogą mailową – skan:

  • nowych umów- porozumień ( w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach),
  • upoważnień,
  • RODO,

na rok szkolny 2020 – 2021.

 

 

W roku szkolnym 2020 – 2021 skład poszczególnych dzieci w grupach uległ zmianie.

Listy znajdują się na drzwiach wejściowych do placówki.

Informację w sprawie organizacji –funkcjonowania  roku szkolnego 2020-2021 zostaną podane po pojawieniu się rozporządzeń  MEN,  MZ i GIS w najbliższym czasie, obecne nowe wytyczne zakładają „normalne” funkcjonowanie placówek  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Z poważaniem

Milena Bednarek

Załączniki :

Porozumienie – Umowa 2020-2021

Porozumienie – Umowa 2020-2021

upoważnienie do odbioru 2020-2021

informacja dla rodzica_P_ZIELONE ŻABKI