Zasady funkcjonowania Przedszkola Publicznego Zielone Żabki w Komornikach w okresie pandemii COVID-19 od 01.09.2020r.

Zasady funkcjonowania Przedszkola Publicznego Zielone Żabki w Komornikach w okresie pandemii COVID-19

 

Zasady obowiązują od 01.09.2020r.

 

 1. Do przedszkola zostaną przyjęte wyłącznie dzieci, których rodzice wypełnili dokumenty COVID-19.
 2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci :
 • do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • przed wejściem do przedszkola należy zdezynfekować ręce oraz zakryć nos i usta,
 • dzieci przyprowadzane i odbierane są w wiatrołapie, rodzice nie wchodzą do holu przedszkola.
 1. Jeśli zajdzie taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dziecku zostanie zmierzona temperatura ciała.
 2. Z sal zabaw zostały usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować lub wyprać.
 3. Na każdej sali wyznaczono miejsce z płynem do dezynfekcji rąk oraz znajduje się płyn do dezynfekcji powierzchni płaskich (przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci) , tak aby pracownicy mieli stałą możliwość szybkiego dezynfekowania powierzchni, z którymi dziecko ma kontakt.
 4. Sale zabaw wietrzone są minimum raz na godzinę.
 5. Przedszkole wyposażone jest w termometry bezdotykowe.
 6. Dzieci będą przebywać w ogrodzie przedszkolnym ze zwróceniem uwagi na warunki pogodowe.
 7. Do minimum zostają ograniczone różne wydarzenia w przedszkolu np: wizyty ekspertów, koncerty, teatrzyki itp.
 8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych przedmiotów (zabawki, książki, akcesoria, słodyczy w dniu urodzin). W szatni – może znajdować się tylko odzież i obuwie.
 9. Do odwołania nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola.
 10. Placówka ograniczy w sposób maksymalny obecność osób trzecich. W przypadku konieczności wpuszczenia takiej osoby, musi ona zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę.
 11. Jako sposób szybkiej komunikacji ze wszystkimi rodzicami, placówka przyjmuje:
 • wiadomość mailową,
 • informacje na stronie internetowej w zakładce Od Dyrektora,
 • indywidualny kontakt telefoniczny.
 1. W przedszkolu odwołana jest możliwość mycia przez dzieci zębów.
 2. W placówce dzieci nie korzystają samodzielnie z dystrybutorów wody.
 3. Posiłki spożywają w naczyniach odpowiednio wyparzonych.
 4. W przedszkolu w grupie Motylków odbywa się leżakowanie, prosimy o przyniesienie małej poduszki, kocyka lub śpiworka przedszkolaka. Leżaki są podpisane, a każda pościel znajduję się w osobnej półce.
 5. O zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.
 6. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci oraz ograniczenia spotykania się w jednej sali przedszkolaków z różnych grup, zaleca się w miarę możliwości odbieranie dzieci w godzinach pracy oddziałów, do których uczęszczają. Jeśli Państwa organizacja na to nie pozwoli dzieci w godzinach rannych i popołudniowych będą w grupach łączonych.
 • MOTYLKI: 8.00 – 15.00
 • BIEDRONKI: 6.30 – 17.00
 • RYBKI: 8.00 – 16.00
 • PSZCZÓŁKI: 8.00 – 14.30

 

Dyrektor Milena Bednarek