Trudności kadrowe

Drodzy Rodzice,

ze względu na pojawiające się trudności kadrowe, informuję, że w celu zachowania  funkcjonowania ciągłości pracy przedszkola grupy będą łączone  w zależności  od nieobecności personelu:

  • do godz. 9.00,
  • częściowo w ciągu dnia,
  • cały dzień.

Łączenia będą odbywały się w następujących schemacie :

  • dzieci 3 i 4 – letnie,
  • dzieci 4 i 5 – letnie,
  • dzieci 5 i 6 – letnie.

W tych dniach będą realizowane zaplanowane zajęcia wynikające z podstawy programowej, rocznego planu pracy oraz zajęcia dodatkowe.