Założenia dydaktyczno – wychowawcze

BIEDRONKI

STYCZEŃ 2021

 

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

  1. 04.01.2021- 12.01.2021 – Zwierzęta są głodne
  2. 13.01.2021- 20.01.2021 – Zimowe zabawy
  3. 21.01.2021- 29.01.2021 – Babcia i dziadek

 

Dziecko:

– rozwija mowę w zakresie tematu o zwierzętach

– samodzielnie wycina

– aktywnie ćwiczy

– wykonuje samodzielnie pracę plastyczną o tematyce zimowej

– liczy w zakresie czterech

– rozwiązuje samodzielnie zadania

– układa obrazek z figur geometrycznych

– rysuje według podanego schematu

– śpiewa piosenkę

– wie, dlaczego warto robić karmniki

– zna sposoby dokarmiania ptaków

– bierze udział w zabawach ruchowych

– poznaje zimowe zabawy

– rozwiązuje zagadki dotyczące zimy

– wie, dlaczego swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym w czasie zimy nie są bezpieczne

– tańczy przy piosence

– samodzielnie wykleja rysunek

– samodzielnie recytuje krótki wiersz, rymowankę

– segreguje nakrętki, klocki według określonego kryterium

– układa zabawki w czterech grupach

– określa właściwości fizyczne śniegu

– lepi z plasteliny

– wypowiada się na temat babci i dziadka

– wykonuje laurkę dla babci i dziadka