Założenia dydaktyczno – wychowawcze

PSZCZÓŁKI

STYCZEŃ 2021

 

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 1. 01- 15.01- Zabawy na śniegu- bezpieczeństwo podczas ferii zimowych…
 2. 01- 22.01- Babcia i Dziadziuś…
 3. 01- 29.01- Jestem samodzielny…

 

Dziecko:

 • Zna zasady właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
 • Trenuje samodzielność w ubieraniu się: zapinaniu guzików, zapinaniu i sznurowaniu butów.
 • Rozwija logiczne myślenie poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciąga wnioski.
 • Zna zasady bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
 • Wymienia możliwe niebezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.
 • Wymienia nazwy wybranych sportów zimowych.
 • Czuje przywiązanie do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzi ich święta.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
 • Rozwija umiejętność przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwija umiejętność wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; koduje i dekoduje czynności za pomocą znaków.
 • Rozwija percepcję słuchową i wzrokową na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtuje umiejętność odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtuje umiejętność uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtuje umiejętność analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter n, b, g, odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
 • Poznaje piosenki i pląsy.
 • Uczestniczy w tworzeniu miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzega ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie.
 • Dba o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych, w szatni.
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną ręki wiodącej; kontroluje poprawność chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
 • Rozumie następstwa czasowe podczas układania sekwencji czasowych; posługuje się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwija umiejętność współdziałania w małym zespole.