Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 STYCZEŃ

  • Zwierzęta są głodne.
  • Zabawy na śniegu.
  • Dzień Babci i Dziadka.
  • Zabawy w karnawale.

Dziecko:

rozpoznaje i nazywa literę s :małą i wielką, drukowaną,

– rozpoznaje i wskazuje liczbę 7,

– wypowiada się na temat dokarmiania ptaków,

– aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych,

– zapoznaje i nazywa literę n: małą i wielką, drukowaną,

– bezpiecznie bawi się zimą,

– rozpoznaje piosenki po usłyszeniu rytmu,

-wymienia nazwy wybranych sportów zimowych,

– wymienia skutki niebezpiecznej zabaw zimą,

– rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką, drukowaną,

– liczy w zakresie 10,

– recytuje wiersz,

– wykonuje samodzielnie upominek,

– rozwija umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na dwie cechy,

– doskonali umiejętności liczenia na konkretach-porównywanie liczebności zbiorów,

– rozumie uczucia miłości i szacunku wobec bliskich, szukanie podobieństw w rodzinie; ćwiczenie spostrzegawczości,

–  kształtuje poczucie przynależności do własnej rodziny,

– rozwija zdolności mówienia o uczuciach,

–  okazuje szacunku osobom starszym,

– kształtuje umiejętności układania kompozycji z figur geometrycznych,

– poznanie tradycji związanej z organizowaniem balów karnawałowych,

– kształtuje umiejętność planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem balu,.