Założenia dydaktyczno – wychowawcze

MOTYLKI

 Styczeń 2021

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

04.01 – 08.01.2021 r. – Czas mija…

11.01 – 15.01.2021 r. – Zimo, baw się z nami

18.01 – 22.01.2021 r. – Babcia i dziadek

25.01 – 29.01.2021 r. – Zwierzęta są głodne

 

 • Uświadamianie następstwa pór roku i charakterystycznych cech związanych z nimi
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dzień i noc
 • Zapoznanie z zawodem zegarmistrz
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu zimą jako warunku zdrowia i odporności
 • Ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • Zapoznanie z zimowymi sportami oraz niezbędnym wyposażeniem
 • Samodzielne przygotowywanie upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Kształcenie przywiązania i okazywanie szacunku dla bliskich osób – zacieśnianie więzi rodzinnych
 • Ćwiczenie pamięci w trakcie nauki wierszyków dla Babci i Dziadka
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy
 • Nazywanie wybranych ptaków zimujących w Polsce
 • Określanie cech zimowej pogody i krajobrazu
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, kontynuowania rytmów dwuelementowych
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia
 • Prezentowanie nabytych umiejętności recytatorskich i wokalnych na forum grupy
 • Dbanie o własne zmysły i higienę układu nerwowego: prawidłowe oddychanie, posługiwanie się umiarkowanym głosem, unikanie krzyku
 • Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków, sprawne wykonywanie czynności samoobsługowych