Organizacja pracy przedszkola w najbliższych dniach.

Drodzy Rodzice,

ze względu na nieobecności personelu w najbliższych dniach pracujemy w grupach łączonych.W tych dniach realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego i program dwuletni „Ekologia”.