Informacje

Drodzy Rodzice,

ze względu na nieobecności personelu informujemy, że odbiór dzieci w godzinach rannych i po południowych może się wydłużyć. W tym tygodniu wyjście do ogrodu przedszkolnego również może zostać ograniczone z ww. przyczyn.