Organizacja pracy 22.03 – 09.04.21r.

Drodzy Rodzice,

od 22.03 – 09.04.21r. z powodu braków kadrowych spowodowanych wprowadzeniem nauczania zdalnego w kl. 1-3 informujemy, że w tym czasie pracujemy w trzech oddziałach łączonych na dolnych salach.

Łączenia odbywają się w następujący sposób:

  • Dzieci 6 i 5 – letnie (Pszczółki, Rybki)
  • Dzieci 5 i 4 – letnie (Rybki, Biedronki)
  • Dzieci 4 i 3 – letnie (Biedronki, Motylki)

Jednocześnie informujemy, że w tym czasie zajęcia dydaktyczne odbywają się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz przyjęte w przedszkolu programy : J.Pytlarczyk „W kręgu zabawy”, program „Ekologia”.

Prosimy Państwa o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.15. Po godz. 8.15 odbiór dzieci znacznie się wydłuży.