Zebranie z Rodzicami dzieci nowoprzyjętymi

Drodzy Rodzice,

w dniu 22.06.21r. godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych.

Na spotkaniu nastąpi omówienie spraw organizacyjnych oraz podpisywanie dokumentów  – prosimy o przygotowanie danych osób, które będą upoważnione do odbioru dzieci (imię nazwisko oraz nr i seria dowodu osobistego).