Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 1. Witajcie w przedszkolu
 2. Droga do przedszkola
 3. Nadeszła jesień
 4. Co robią zwierzęta jesienią

Dziecko:

 • dostrzega korzyści płynące z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
 • kształtuje postawy przyjacielskie,
 • integruje się z grupą,
 • wskazuje części ciała i potrafi je nazwać;
 • spożywa posiłki – prawidłowo posługuje się łyżką i widelcem;
 • rozwija sprawność całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych- kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • uczestniczy w zabawach rytmicznych;
 • uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych;
 • dzieli się zabawkami z innymi dziećmi;
 • uczy się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw;
 • podaje swoje imię i nazwisko;
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • maszeruje w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku;
 • wypowiada się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • powtarza krótkie rymowanki;
 • słucha wierszy, opowiadań, odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • rozpoznaje graficzne znaki umowne, np. znaczki w szatni, oznakowania półek indywidualnych;
 • podejmuje próby rozpoznania zapisu własnego imienia;
 • rozwija kompetencje i doświadczenia matematyczne poprzez aktywny udział w zabawach matematycznych;
 • kształtuje umiejętność klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy;
 • zgodnie współdziała podczas zabaw i wykonywanych zadań;
 • rozwija umiejętności komunikacyjne;
 • poznaje wybrane piosenki z repertuaru dziecięcego;
 • rozwija ekspresję i wrażliwość muzyczną;
 • kształtuje poczucie rytmu;
 • poznaje pojęcie odwaga;
 • poznaje zawody ważne społecznie (policjant, lekarz, strażak);
 • poznaje wygląd i znaczenie wybranych znaków drogowych;
 • rozwija umiejętność rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw;
 • wyrabia nawyk uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów;
 • wzbogaca wiedzę na temat sygnalizatora świetlnego;
 • uczy się radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • poznaje bezpieczne i niebezpieczne zachowania na ulicy;
 • utrwala wygląd i rolę numeru alarmowego 112;
 • poznaje wygląd cyfr 1 i 2;
 • rozwija spostrzegawczość wzrokową i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych;
 • stara się przestrzegać zawarte wcześniej umowy;
 • poznaje różne dźwięki związane z ulicą i pojazdami;
 • utrwala wiedzę o ruchu drogowym;
 • poznaje wygląd jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca;
 • poznaje nazwy i wygląd niektórych grzybów;
 • obserwuje środowisko przyrodnicze; zwraca uwagę na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;