Założenia dydaktyczno- wychowawcze

WRZESIEŃ 2021

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 

  1. 01.09.2021- 08.09.2021 – Co słychać w przedszkolu?
  2. 09.09.2021- 15.09.2021 – Jak być superbezpiecznym?
  3. 16.09.2021- 22.09.2021 – Jakie są moje supermoce?
  4. 23.09.2021- 30.09.2021 – Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

 

Dziecko:

bierze udział w zabawach integrujących grupę

– wypowiada się na dany temat

– opowiada o wakacjach

– wykonuje zadania w kartach pracy

– śpiewa piosenki

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– wykonuje prace plastyczne

– słucha tekstu

– odpowiada na pytania

– wykonuje ćwiczenia ruchowe

– bierze udział w zabawach ruchowych

– rozwija słownictwo

– próbuje dzielić słowa na sylaby

– swobodnie rozmawia na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie przedszkolnej

– zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali

– klasyfikuje przedmioty na podstawie wielkości

– rozpoznaje i nazywa koło

– poznaje zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem poza domem

– nazywa części ciała

– potrafi za pomocą gestów i mimiki zaprezentować emocje

– uważnie słucha opowiadania

– nazywa i rozpoznaje podstawowe emocje

– wypowiada się na temat swoich umiejętności

– wymienia oznaki jesieni

– nazywa wybrane drzewa i ich owoce

– obserwuje rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku,

– rozpoznaje i nazywa prostokąt

– poszerza swą wiedzę na temat jesieni

– bierze udział w zabawach zorganizowanych z okazji Dnia Przedszkolaka, Dnia Chłopaka