Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 

Wrzesień 2021

01.09-10.09.2021r. – Adaptacja w przedszkolu

13.09-17.09.2021r. – Moje przedszkole

20.09-30.09.2021r. – Idzie jesień

 

 • zapoznanie dzieci z obowiązującymi w przedszkolu zasadami
 • dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu
 • rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu oraz na placu zabaw
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno – porządkowych
 • stosowanie działań zapobiegających się rozprzestrzenianiu różnorodnych infekcji
 • rozwijanie samodzielności podczas czynności samoobsługowych
 • wprowadzanie zabaw rozwijających koordynację ruchową oraz umuzykalnienie
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz nazywanie poszczególnych części
 • utożsamianie się z grupą przedszkolną
 • wdrażanie do uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pytania
 • budzenie szacunku wobec rówieśników oraz osób starszych
 • rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej
 • kształtowanie kompetencji matematycznych
 • dokonywanie kategoryzacji ze względu na ustalone cechy
 • zaznajomienie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
 • opisywanie wyglądu sygnalizacji świetlnej oraz znaczenia jej poszczególnych kolorów
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wypowiadanie się na ten temat
 • posługiwanie się różnym natężeniem głosu oraz różnicowanie dźwięków głośnych i cichych
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych