Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 

  1. Moja grupa.
  2. Moja droga do przedszkola.
  3. Przyszła do nas Pani Jesień.
  4. Ja, ty, środowisko

 

Dziecko:

Zapoznaje się z kolegami i nauczycielem,

– integruje się z innymi dziećmi,

– wymienia imiona kolegów,

– czuje się bezpiecznie w swojej grupie,

– tworzy kodeks przedszkolny,

– wie, jak bezpiecznie przechodzi się przez ulicę,

– rozpoznaje numer alarmowy 112,

– rozpoznaje wybrane znaki drogowe,

-wymienia nazwy różnorodnych pojazdów,

– określa zadania przedstawicieli służb publicznych,

– wypowiada się na temat zasad bezpiecznych zachowań,

– zgodnie bawi się w sali i w ogrodzie przedszkolnym,

– poznaje zawód Policjanta,

– nazywa wybrane dary jesieni,

-współtworzy kącik przyrodniczy w grupie,

– segreguje liście według wielkości,

– poznaje wybrane grzyby,

– tworzy prace plastyczne z darów jesieni,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– wyjaśnia pojęcie „segregowanie śmieci”,

– wymienia powody, dla których należy dbać o środowisko,

– różnicuje kierunki w przestrzeni,

– nazywa i wskazuje strony swojego ciała,

– nazywa podstawowe figury geometryczne,

– klasyfikuje przedmioty,

– wymienia cechy sklasyfikowanych przedmiotów,

– posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości,

– łączy pojęcia przeciwstawne,