Założenia dydaktyczno – wychowawcze

SIERPIEŃ 2022

Założenia dydaktyczno wychowawcze 01.08-12.08.2022r

 1. Wyprawa na Dziki Zachód
 2. W podwodnym świecie

Dziecko:

 • pozna kulturę, zwyczaje Indian;
 • rozwinie wyobraźnię i sprawność ruchową;
 • doskonali zdolności manualne i plastyczne;
 • umiejętnie współpracuje w grupie;
 • słucha opowiadania;
 • odpowiada na pytania zadawane przez nauczyciela;
 • integruje się z innymi dziećmi i próbuje nawiązywać z nimi kontakty;
 • wskazuje na mapie świata lądy i oceany;
 • zna charakterystyczne przedmioty Indian (amulet, pióropusz, tipi, łuk);
 • dobiera nazwy do obrazków;
 • wypowiada się na temat materiału ilustracyjnego;
 • zdobywa nowe informacje na temat ryb i środowiska ich życia;
 • wskazuje różnice pomiędzy zwierzętami żyjącymi w wodzie;
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące w wodzie;
 • usprawnia pamięć wzrokową;
 • rozwija umiejętności grafomotoryczne;
 • wykonuje samodzielnie prace plastyczne,
 • śpiewa piosenkę;
 • ćwiczy pamięć poprzez naukę wierszyków, piosenek;
 • liczy na konkretach według swoich umiejętności;
 • koduje według podanego schematu;
 • bierze udział w zabawach ruchowych;
 • wskazuje różnice na obrazkach;
 • reaguje na dany sygnał;