Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

RYBKI

MARZEC 2023

 

Tematy kompleksowe:

 • Kim będę, gdy dorosnę?
 • Jaka pogoda jest w marcu?
 • Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?
 • Czego potrzebują zwierzęta?
 • Co potrafią zwierzęta?

 

Dziecko:

 • słucha opowiadania i odpowiada na pytania związane z jego treścią,
 • wypowiada się prostymi zdaniami na określony temat,
 • wie, jakie czynności wykonują przedstawiciele wybranych zawodów,
 • wie, jakich narzędzi używają w swojej pracy,
 • wie, jaki sprzęt gospodarstwa domowego wykorzystujemy najczęściej,
 • zna zasady obowiązujące podczas używania sprzętów elektrycznych,
 • dostrzega zmiany pogody charakterystyczne dla wczesnej wiosny,
 • określa pogodę i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny,
 • nazywa pierwsze kwiaty, które kwitną wiosną,
 • nazywa zwierzęta hodowlane i opisuje ich wygląd,
 • poznaje budowę i zwyczaje psa,
 • dostrzega potrzeby zwierząt,
 • wymienia cechy charakterystyczne słonia, geparda, pszczoły,
 • podaje nazwy i cechy zwierząt przedstawionych na zdjęciach,
 • wskazuje różnice między elementami, odnajduje obrazek niepasujący do pozostałych,
 • klasyfikuje przedmioty według kryterium wielkości, koloru i przynależności,
 • wykonuje ustalone polecenia na dźwięk instrumentu,
 • wykonuje określone ruchy do muzyki,
 • reaguje na zmiany w tempie muzyki,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • rozwija sprawność manualną,
 • samodzielnie i zgodnie z instrukcją wykonuje pracę plastyczną.