Założenia dydaktyczno – wychowawcze

BIEDRONKI

MARZEC 2023

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

  1. 03.2023 – 07.03.2023 – Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
  2. 03.2023 – 14.03.2023 – Gdzie się ubiera Pani Wiosna?
  3. 03.2023 – 22.03.2023 – Z czego to jest zrobione?
  4. 03.2023 – 31.03.2023 – Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?

 

Dziecko:

– wykonuje zadania w kartach pracy

– pracuje z tablicami demonstracyjnymi

– wymienia zjawiska pogodowe charakterystyczne dla przedwiośnia

– wie, w jaki sposób można przewidzieć pogodę

– wie, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie

– poznaje literę n, N

– rozumie znaczenie znaku +

– dodaje w zakresie 10

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– poznaje nowe zabawy muzyczne

– wykonuje prace plastyczne różnymi technikami

– słucha tekstu

– odpowiada na pytania

– mówi zdaniami złożonymi

– wie, jakie są oznaki wiosny

– wie, jakie prace wykonuje się wiosną w polu i w ogrodzie

– zna budowę kwiatu tulipana

– wie, jak wygląda litera f, F

– słucha piosenek

– dzieli słowa na głoski

– rozpoznaje i nazywa poznane litery

– wie, do czego jest wykorzystywana glina

– wymienia etapy przygotowania chleba

– wie, jak się przygotowuje ser biały

– wie, jak powstaje wełna

– wie, jak stworzyć papier

– poznaje literę g, G

– wie, jakie jest znaczenie znak –

– pisze działania matematyczne ze znakiem + i –

– rozwija umiejętność liczenia

– jakie są zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi

– wie, co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym

– próbuje ułożyć własne życzenia

– wie, jakie są zasady savoir-vivre’u

– rozpoznaje literę ł, Ł

– dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć, wyjść