Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

RYBKI

WRZESIEŃ 2023

Tematy kompleksowe:

 • Co słychać w przedszkolu?
 • Jak być bezpiecznym?
 • Jakie są moje supermoce?
 • Co się zmienia jesienią?

Dziecko:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
 • zna zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej,
 • stosuje przyjęte reguły zachowania,
 • nazywa i wskazuje poszczególne części ciała,
 • poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa i ich przestrzega,
 • zna numer alarmowy 112,
 • poznaje służby ratunkowe, takie jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe,
 • nazywa przedmioty znajdujące się w apteczce,
 • opisuje cechy przedmiotów, przelicza przedmioty na palcach,
 • wymienia swoje mocne strony,
 • wykorzystuje zmysły do poznawania przedmiotów i podaje ich cechy,
 • wymienia oznaki jesieni,
 • zna owoce i warzywa, które można znaleźć jesienią w ogrodzie,
 • poznaje wybrane grzyby jadalne i trujące,
 • wymienia nazwy drzew, takich jak: klon, kasztanowiec,
 • przelicza liście, rozróżnia liście ze względu na kolor, wielkość i kształt,
 • śpiewa poznane piosenki,
 • reaguje na określony sygnał,
 • układa lub rzuca woreczek we wskazanym kierunku,
 • rozwija motorykę małą,
 • przyjmuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • rozwija sprawności manualne,
 • samodzielnie i zgodnie z instrukcją wykonuje pracę plastyczną.