Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Wrzesień 2023

Grupa Motylki- 6 latki

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 1. Co słychać w przedszkolu?
 2. Jak być superbezpiecznym?
 3. Jakie są moje supermoce?
 4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Dziecko:

 • wypowiada się zdaniami złożonymi- opowiada o przeżyciach związanych z wakacjami;
 • rozpoznaje znaczek rozpoznawczy;
 • odczytuje symbole, aktywnie uczestniczy w ustalaniu kodeksu grupowego;
 • wymienia korzyści wynikające z przynależności do grupy;
 • oznacza kąciki tematyczne w sali- ustala zasady wykorzystania przyborów w trakcie zabawy;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • reaguje na ustalone sygnały podczas zabawy;
 • wzbogaca słownictwo;
 • klasyfikuje zabawki według rodzaju;
 • wypowiada się o sobie w kontekście grupy, wypowiada się pełnymi zdaniami;
 • wykonuje pracę plastyczną, używa wybranych narzędzi, materiałów, organizuje miejsce pracy- dba o porządek w trakcie i po jej zakończeniu;
 • swobodnie rozmawia na temat zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej;
 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali, budynku przedszkola oraz w ogrodzie;
 • przestrzega zasad ustalonych podczas czynności higieniczno-
 • dzieli słowa na sylaby;
 • klasyfikuje figury na podstawie kształtu, rozpoznaje i nazywa koło;
 • potrafi podczas śpiewu wyraźnie wypowiadać tekst piosenki;
 • uważanie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela, odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu;
 • utrwala informację na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi- komenda policji, pogotowie ratunkowe, straż pożarna;
 • wymienia numer alarmowy;
 • wie, w jaki sposób wezwać pomoc w momencie wypadku;
 • wie, jak udzielić pierwszej pomocy;
 • zna zasadę ograniczonego zaufania w kontakcie z nieznajomym;
 • poznaje i utrwala zasady bezpieczeństwa związane z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu;
 • formułuje wypowiedzi na zadany temat;
 • poznaje zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem poza domem;
 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu;
 • układa rymy do podanych nazw;
 • dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, układa historyjki obrazkowe;
 • uważnie słucha wiersza, nazywa i rozpoznaje podstawowe emocje;
 • wypowiada się na temat swoich umiejętności, uczestniczy w zajęciach z okazji Dnia Kropki;
 • aktywnie uczestniczy w poznawaniu przyrody jesienią;
 • obserwuje i nazywa oznaki jesieni;
 • wie, co dzieje się jesienią w ogrodzie i sadzie;
 • poznaje pracę ogrodnika i sadownika;
 • rozpoznaje i nazywa prostokąt;
 • potrafi płynnie poruszać się na środku sali w rytmie melodii piosenki;
 • wypowiada się na temat opowiadania, wymienia oznaki jesieni;
 • zna zasady dbania o własne zdrowie;
 • wymienia zmysły za pomocą, których poznaje świat;
 • wykonuje eksperyment, zapamiętuje kolejno pokazywane czynności oraz polecenia;
 • rozwiązuje zagadki słowne;
 • utrwala poznane zasady bezpieczeństwa w trakcie zabaw na placu zabaw, spaceru poza teren przedszkola;
 • w trakcie sytuacji codziennych potrafi określić swoje umiejętności, ocenić zachowanie innych;
 • uczestniczy w zabawach integracyjnych organizowanych przez nauczyciela;
 • orientuje się na kartce papieru, wskazuje, np. prawy górny róg, lewy górny róg kartki itd.;
 • posługuje się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • zdobywa informację o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, Internetu;