Założenia dydaktyczno – wychowawcze

ZAŁOŻENIA

WRZESIEŃ 2023

Tematy kompleksowe:

  • 01-08.09.2023r. – Co słychać w przedszkolu?
  • 11-15.09.2023r. – Jak być superbezpiecznym?
  • 18-22.09.2023r. – Jakie są moje supermoce?
  • 25-30.09.2023r. – Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

 

Dziecko:

– wypowiadają się na temat spędzenia wakacji

– poznaje zasady obowiązujące w przedszkolu

– rozpoznaje miejsca w przedszkolu i osoby w nim pracujące

– wie dlaczego warto dbać o zabawki

– wie jakie korzyści można czerpać z przynależności do grupy

– uczestniczy w zabawach grupowych

– uczestniczy w dyskusji na temat bezpieczeństwa w przedszkolu i w sali

– wykonuje prace plastyczne

– śpiewa piosenki

– słucha opowiadań i wierszy

– wie jak udzielić pierwszej pomocy

– poznaje zasady poruszania się po drogach

– wie, z jakich przedmiotów może korzystać pod kontrolą dorosłego i bez kontroli

– rozwija zdanie: Co by było gdyby…?

– tworzy regulamin superbezpieczeństwa

– gra w grę terenową „Bezpieczne zasady”

– wie, jak zbudowane jest jego ciało, samodzielnie wykonuje model ciała

– rozpoznaje zmysły i emocje każdego człowieka

– potrafi wymienić swoje zainteresowania

– wyjaśnia znaczenie przysłowia „włosy stanęły dęba”

– rozpoznaje i nazywa grzyby jadalne i niejadalne

– rozpoznaje figury geometryczne

– wypowiada się na temat zwierząt w czasie jesieni

– wie jakie barwy mogą mieć liście jesienią

– wykonuje pracę przestrzenną

– uczestniczy w zajęciach sensorycznych

– przelicza w zakresie 1-10

– tworzy zbiory według ustalonej regule

– układa obrazek z rozsypki

– rozpoznaje swoje imię