Założenia dydaktyczno – wychowawcze

RYBKI

LISTOPAD 2023

Tematy kompleksowe:

 • Jakie są moje obowiązki?
 • Co powinienem wiedzieć o Polsce?
 • Jaki jest mój kraj?
 • Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?
 • Który żywioł jest najważniejszy?

 

Dziecko:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania,
 • wymienia poszczególnych członków rodziny i ich obowiązki domowe,
 • wyjaśnia, dlaczego obowiązki są ważne oraz deklaruje chęć pomocy w ich wykonywaniu,
 • wskazuje na zdjęciach domy charakterystyczne dla miasta i dla wsi, wymienia główne elementy domu,
 • rozpoznaje i nazywa symbole narodowe (godło, flaga), słucha hymnu polskiego,
 • wypowiada się na temat wyglądu i znaczenia barw na fladze,
 • rozpoznaje kokardę narodową, wypowiada się na temat jej kolorów i znaczenia,
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni, stosuje pojęcia: góra, dół, na górze, na dole,
 • wie, czym jest legenda,
 • porównuje i klasyfikuje obrazki według określonego kryterium,
 • rozpoznaje i nazywa regionalne wypieki,
 • z uwagą słucha ciekawostek o wybranych miejscach w Polsce,
 • powtarza nazwy obiektów wchodzących w skład Układu Słonecznego,
 • liczy na palcach z pomocą nauczyciela,
 • poznaje żywioły (ogień, woda, ziemia, powietrze) i ich rolę w życiu człowieka,
 • zgodnie współdziała z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce,
 • wykonuje swobodne improwizacje ruchowe do muzyki,
 • przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas ćwiczeń,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • rozwija sprawność manualną,
 • samodzielnie wykonuje pracę plastyczną.