Założenia dydaktyczno – wychowawcze

BIEDRONKI

LISTOPAD 2023

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

  1. 11.2023 – 10.11.2023 – Jakie są moje obowiązki?
  2. 11.2023 – 17.11.2023 – Co powinienem wiedzieć o Polsce?
  3. 11.2023 – 24.11.2023 – Jaki jest mój kraj?
  4. 11.2023 – 30.11.2023 – Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Dziecko:

– słucha opowiadania

– słucha wiersza

– odpowiada na pytania

– wie, co to znaczy rodzina

– wie, jak nazywają się członkowie rodziny

– wie, co to są obowiązki i dlaczego należy się z nich wywiązywać

– wymienia czynności, które wchodzą w zakres obowiązków

– wie, jakie prawa i obowiązki mają dzieci

– wskazuje odpowiednie przedmioty, obrazki, kojarzące się z danym obowiązkiem

– utrwala obowiązujące zasady w przedszkolu

– rozwija mowę

– kształtuje poczucie rytmu

– tańczy w kole, w parze, swobodnie

– tańczy z wykorzystaniem rekwizytów

– mówi wierszyk

– śpiewa piosenkę

– doskonali sprawność manualną

– wskazuje przedmiot w podanym kolorze

– wie jak się nazywa kraj, w którym mieszka

– zna symbole narodowe, jakie ma Rzeczpospolita Polska

– wie, jak wygląda flaga Polski

– wie, w jakim celu wywiesza się flagę

– rozpoznaje godło Polski

– słucha hymnu narodowego

– liczy do 3

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– poznaje wybrane legendy

– poznaje regiony, w których są wypiekane pierniki i obwarzanki

– poznaje stroje i melodie charakterystyczne dla danego regionu

– wie, jak wygląda Słońce, Księżyc i gwiazdozbiór Wielka Niedźwiedzica

– wie, jak nazywa się planeta, na której mieszkamy