Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Listopad 2023

Grupa Motylki- 6 latki

  1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?
  2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?
  3. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?
  4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Dziecko:

– wie, jak się nazywają członkowie rodziny i jakie jest pokrewieństwo między członkami rodziny;

– wzbogaca słownictwo o pojęci: prawa,  obowiązki, wymienia kilka praw i obowiązków dzieci,

– wymienia jakie są różnice między prawami i obowiązkami;

– podaje różnice pomiędzy miastem a wsią;

– wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, wie, że każdy w rodzinie ma swoje obowiązki,

– dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery,

– rozpoznaje i nazywa trójkąt,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;

– uczestniczy w muzycznych zabawach grupowych, powtarza określone rytmy,

– rozumie znaczenie związków frazeologicznych związanych z domem,

– wymienia i nazywa polskie symbole narodowe;

– wie, o czym opowiada legenda o Lechu, Czechu i Rusie;

– omawia jakie są walory geograficzne Polski;

– wie, co świętujemy 11 listopada;

– nazywa największe rzeki – Wisłę i Odrę, morze – Bałtyk, góry – Tatry – oraz większe miasta Polski;

– poznaje ważniejsze wydarzenia z życia Polski;

– poznaje imiona i nazwiska znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np. Zamku Królewskiego w Warszawie;

– wskazuje Polskę na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów;

– liczy w dostępnym mu zakresie,  rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 3,

– odtwarza proponowane rytmy,

– wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu, wie, co to jest legenda,

– liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 0, stosuje znaki: >, < , =,

– doskonalenie szybkiej reakcji na ustalone przez nauczyciela sygnały podczas zabaw,

– wypowiada się na zaproponowany temat, wymienia charakterystyczne dla niektórych regionów stroje ludowe oraz tańce,

– wymienia nazwy wybranych polskich miast,

– wykonuje przestrzenną pracę plastyczną

– poznaje model kuli ziemskiej – globus:

– wskazuje kontynenty, oceany i morza;

– poznaje nazwy wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słucha ciekawostek na ich temat.

– poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata;

– dzieli się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów;

– liczy w dostępnym mu zakresie;

– rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 6;