Category Archives: Rybki

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 STYCZEŃ Zwierzęta są głodne. Zabawy na śniegu. Dzień Babci i Dziadka. Zabawy w karnawale. Dziecko: – rozpoznaje i nazywa literę s :małą i wielką, drukowaną, – rozpoznaje i wskazuje liczbę 7, – wypowiada się na temat dokarmiania ptaków, – aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, – zapoznaje i nazywa literę n: małą i wielką, drukowaną, – […]

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

RYBKI Tydzień 1  – „Tu rosły paprocie” Dziecko: – rozpoznaje i nazywa literę I:małą i wielką , drukowaną i pisaną, – wypowiada się na temat wyginięcia dinozaurów, – rozróżnia wygląd wybranych dinozaurów, -segreguje figury według wielkości, – przelicza, posługuje się liczebnikami głównym w zakresie 6 i więcej, stosuje pojęcie mniej, więcej, – prawidłowo wykonuję ćwiczenia […]