Category Archives: Rybki

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Założenia dydaktyczno-wychowawcze RYBKI CZERWIEC 2023   Tematy kompleksowe: Gdzie mieszkają zwierzęta? Co mogę robić latem? Za co kocham wakacje? Jak dać przedmiotom drugie życie? Dziecko: wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania, opisuje wybrane zwierzęta egzotyczne i określa ich cechy charakterystyczne, rozpoznaje, nazywa i opisuje wygląd zwierząt zamieszkujących stepy, nazywa i naśladuje […]

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Założenia dydaktyczno-wychowawcze RYBKI MAJ 2023   Tematy kompleksowe: Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie? Czyim domem jest łąka? Czego życzę rodzicom? Czego dzieci potrzebują do szczęścia?   Dziecko: wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania, podaje nazwy budynków użyteczności publicznej, zna ciekawe miejsca i budowle świata, wie, jakimi środkami transportu można podróżować, […]