Rytmika

Poprzez udział w zabawach ruchowych, śpiew, taniec, grę na instrumentach dzieci rozwijają poczucie rytmu, wyrabiają płynność ruchów, doskonalą słuch muzyczny.
Zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu.

Język angielski

Dzieci osłuchują się z nowym językiem, uczą się angielskich słów i zwrotów, wykorzystują poznane słownictwo w różnych zabawach, recytują wierszyki i śpiewają piosenki.
Zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu.

Gimnastyka korekcyjna

Udział w tych zajęciach zapewnia dzieciom ogólny rozwój fizyczny, usprawnianie aparatu ruchu, korygowanie wad postawy, sprężystość ciała. Zajęcia dostosowane są do naturalnych faz rozwojowych przedszkolaków.
Odbywają się 2 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci.

Religia

W naszej placówce zajęcia religii organizowane są na prośbę rodziców.
Prowadzone są przez katechetę w formie śpiewu przy akompaniamencie gitary.

Logopedia

Terapia ma na celu: wykształcenie motywacji do komunikowania się, kształtowanie mowy i innych dostępnych metod komunikacji, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia znaków, informacji pozawerbalnych, rozwijanie naśladowania ruchowego i werbalnego, poprawa umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia, kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego, wspomaganie rozwoju mowy dziecka poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych, motywowanie dziecka do poprawnego mówienia pod względem artykulacyjnym na miarę swoich możliwości, kształtowanie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedz zgodnie z przyjętymi regułami, przywrócenie funkcjonalności umiejętnościom językowym.

Koncerty muzyczne/teatrzyki/audycje muzyczne/zabawy interaktywne.

Zabawy w teatr należą do najbardziej lubianych przez dzieci aktywności. Już maluchy chętnie bawią się w teatr, odtwarzając sytuacje z życia rodzinnego, przedstawiając role osób z najbliższego otoczenia: mamy, taty czy nauczycielki. Łatwo można zauważyć, jak wielką radość sprawia dzieciom przygotowanie przedstawienia dla kolegów, a szczególnie dla rodziców i dziadków. Dlatego też aktorzy odwiedzają nasz przedszkole raz w miesiącu ukazując różnorodną sztukę teatralną. Przedstawienia teatralne dostarczają dzieciom wielu artystycznych przeżyć, ukazują piękno utworów literackich, wzbogacają wiedzę o świecie, uspołeczniają i wyzwalają twórczą ekspresję.