Rytmika

Poprzez udział w zabawach ruchowych, śpiew, taniec, grę na instrumentach dzieci rozwijają poczucie rytmu, wyrabiają płynność ruchów, doskonalą słuch muzyczny.
Zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu.

Język angielski

Dzieci osłuchują się z nowym językiem, uczą się angielskich słów i zwrotów, wykorzystują poznane słownictwo w różnych zabawach, recytują wierszyki i śpiewają piosenki.
Zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu.

Gimnastyka korekcyjna

Udział w tych zajęciach zapewnia dzieciom ogólny rozwój fizyczny, usprawnianie aparatu ruchu, korygowanie wad postawy, sprężystość ciała. Zajęcia dostosowane są do naturalnych faz rozwojowych przedszkolaków.
Odbywają się 2 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci.

Religia

Logopedia

Koncerty muzyczne/teatrzyki/audycje muzyczne/zabawy interaktywne.