Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Jesteśmy Polakami
Będziemy rozwijać poczucie przynależności narodowej

− poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania

− podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu

Nasze rodziny:

Będziemy mówili na temat swojej rodziny:

−       podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

−       opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

−       określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

Ponadto:

poznamy niektóre owady;

poznawać będziemy rośliny w lesie i okolicy:

będziemy prowadzili obserwacje przyrodnicze;

dowiemy się kto mieszka na łące.