Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Kwiecień 2024

Grupa Motylki- 6 latki

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • O czym marzą zwierzęta?
 • Kto obroni słonia?
 • Jak być Eko?
 • Kto wymyślił naszą flagę?

Dziecko:

 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu;
 • dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery;
 • liczy na konkretach w zakresie 10, rozwiązuje zagadki matematyczne;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • rozpoznaje brzmienie instrumentów perkusyjnych;
 • zna wybrane zwierzęta żyjące w polu i ich zwyczaje;
 • wie, jakie zwierzęta mieszkają w różnych warstwach lasu;
 • wykonuje pracę plastyczną;
 • śpiewa znaną piosenkę powitalną odgłosami zwierząt;
 • przeprowadza kolegę, który ma zamknięte oczy, przez labirynt budowli;
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją;
 • powtarza ustalone gest mimo mylących słów i gestów N.;
 • przestrzega ustalonych zasad podczas zabawy;
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren;
 • opisuje cechy swojego ulubionego pupila;
 • opowiada w grupie o jednym dniu życia zwierzęcia;
 • zgodnie bawi się z kolegami;
 • wskazuje i nazywa zwierzęta hodowlane;
 • podaje nazwy młodych zwierząt;
 • poprawnie wykonuje zadania;
 • wsłuchuje się w dźwięki przyrody;
 • przenosi pomponik rurką do napojów;
 • porusza się myszką po planszy zgodnie z instrukcją;
 • zna wybrane zwierzęta żyjące w polu i ich zwyczaje;
 • porusza się jak szybki zając i wolny żółw zgodnie z tempem muzyki;
 • wskazuje i nazywa zwierzęta zamieszkujące las;
 • gra na instrumencie zgodnie z ustaloną kolejnością;
 • słucha odgłosów lasu;
 • wykonuje pracę plastyczną;
 • idzie tip-topami po trasie ułożonej ze skakanki;
 • zabiera koledze tyle klocków, ile oczek wskazała kostka;
 • wie, jakie niezwykłe cechy posiadają wybrane zwierzęta;
 • poznaje literę H;
 • pokazuje ruchem zachowanie zwierzęcia, wyjaśnia, co ono oznacza;
 • powtarza ruch wykonany przez kolegę;
 • rozumie zasady podziału zwierząt na ssaki, gady, płazy, ryby, ptaki;
 • zna różne rodzaje umaszczenia zwierząt, wie, jakie znaczenie mają kolory w świecie zwierząt;
 • wzbogaca wiadomości o zwierzętach będących pod ochroną;
 • rozumie problem wymierania gatunków zwierząt;
 • opowiada historię z obrazków;
 • zna zasady segregowania odpadów;
 • ozdabia karton do wyrzucania papieru;
 • mówi, co można otrzymać z recyklingu;
 • zna wybrane sposoby mierzenia długości, potrafi porównać długości różnych przedmiotów;
 • poszukuje sposobów ochrony środowiska naturalnego;
 • wyjaśnia pojęcie park narodowy;
 • poznaje symbole parków;
 • wie, w jaki sposób ludzie pracują na rzecz środowiska naturalnego;
 • wykonuje przestrzenną pracę plastyczną z odpadów;
 • ustawia się w szeregu zgodnie z liczbą zapisaną na zakrętce;
 • wykonuje plakat informacyjny promujący ekologię;
 • manipuluje liczmanami, zapisuje działania;
 • zna symbole narodowe;
 • poznaje historię powstania Gniezna;
 • układa ciąg liczbowy, pomniejszając liczby;
 • poznaje obecną stolicę i dawne stolice Polski;
 • poznaje legendę o Bazyliszku;
 • zna polskie symbole narodowe, wyraża szacunek do symboli narodowych;
 • słucha hymnu w postawie na baczność;
 • tańczy kroki poloneza;
 • wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
 • wykonuje pracę plastyczno-techniczną o tematyce patriotycznej;
 • wie, co znaczy słowo ojczyzna;