Założenia dydaktyczno – wychowawcze

BIEDRONKI
KWIECIEŃ 2024
Założenia dydaktyczno – wychowawcze
1. 02.04.2024 – 05.04.2024 – Czego potrzebują zwierzęta?
2. 08.04.2024 – 12.04.2024 – Co potrafią zwierzęta?
3. 15.04.2024 – 19.04.2024 – Jak dbam o naszą planetę?
4. 22.04.2024 – 30.04.2024 – W jakim kraju mieszkam?
Dziecko:
– słucha opowiadań, wierszyków
– wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania
– dostrzega potrzeby zwierząt
– wykonuje obrazek kota
– wie, dlaczego ludzie powinni dbać o zwierzęta
– wskazuje zawody związane ze służbą zdrowia
– wie, czym zajmuje się weterynarz
– poznaje wybrane odgłosy zwierząt
– wie, jak wyglądają i co potrafią wybrane zwierzęta
– wymienia zwierzęta, które pływają, latają, poruszają się po ziemi
– wie, co to znaczy ochrona zwierząt
– wie, jakiego koloru są pojemniki na śmieci i jakie śmieci należy do nich wrzucać
– wie, czym jest segregacja śmieci
– wymienia sposoby, aby zaoszczędzić papier
– wie, w jaki sposób można chronić środowisko, dbać o Ziemie
– wie, kim jest ekolog
– wymienia krajobrazy, które można zobaczyć w Polsce
– wymienia miasto, które jest stolicą Polski i wie, jaki jest jego symbol
– polskie symbole narodowe
– wie, jak brzmi hymn państwowy i w jakich sytuacjach jest śpiewany
– zna najważniejsze zabytki w Polsce
– wskazuje na mapie Wisłę, Morze Bałtyckie
– śpiewa piosenki i tańczy swobodnie do muzyki