Założenia dydaktyczno – wychowawcze

GRUPA PSZCZÓŁKI

ZAŁOŻENIA NA KWIECIEŃ 2024

Tematy kompleksowe:

02.04-05.04.2024r – O czym marzą zwierzęta?

08.04-12.04.2024r – Kto obroni słonia?

15.04-19.04.2024r – Jak być eko?

22.04-30.04.2024r – Kto wymyślił naszą flagę?

Dziecko:

– poznaje wygląd litery w, W, h, H, z, Z, ż, Ż

– wie jakie zwierzęta żyją z ludźmi w domu, a jakie można spotkać na łąkach,  polach i w lesie

– wie, jaka jest rola zwierząt w życiu człowieka

– zapozna się ze zwierzętami pożytecznymi

– zapozna się ze zwierzęcymi rekordami

– wie, które zwierzęta czują się najlepiej na lądzie, które w powietrzu, a które w wodzie

– wie, które zwierzęta są żyworodne, a które wykluwają się z jaj

– wie, dlaczego zwierzęta się kamuflują i ostrzegają ubarwieniem

– poznaje gatunki zagrożone, wpisane w czerwonej księdze gatunków zagrożonych

– wymienia działania ekologiczne

– wie, co zrobić ze starymi zabawkami

– wie, jak segregować i wykorzystywać odpady

– rozpoznaje i nazywa symbole narodowe

– poznaje wybrane legendy polskie

– rozpoznaje stolicę Polski i wybrane miasta Polski

– zapoznaje się z informacjami na temat Europy i Uni Europejskiej

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, tanecznych i gimnastycznych

– improwizuje taniec do muzyki

– uważnie słucha opowiadania i wiersze

– rozmawia na podany temat

– chętnie uczestniczy w zabawach tematycznych i dydaktycznych

– wykonuje prace plastyczno – techniczne

– śpiewa piosenki

– skacze na jednej nodze i obu nogach; kopie piłkę z rozbiegu, sprawnie przeskakuje przez drobne przedmioty, przechodzi po narysowanej linii, stoi na jednej nodze

– tnie nożyczkami, lepi z plasteliny, prawidłowo trzyma kredkę

– dzieli wyrazy na sylaby, wysłuchuje samogłoski w nagłosie w krótkich wyrazach, wysłuchuje spółgłoskę rozpoczynającą wyraz

– bierze udział w zabawach sensorycznych i badawczych

– gra w gry dydaktyczne