Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

RYBKI – KWIECIEŃ 2024

 

Tematy kompleksowe:

 • Czego potrzebują zwierzęta?
 • Co potrafią zwierzęta?
 • Jak dbam o naszą planetę?
 • W jakim kraju mieszkam?

Dziecko:

 • wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji do opowiadania,
 • dostrzega potrzeby zwierząt,
 • nazywa zwierzęta hodowlane, opisuje ich wygląd,
 • grupuje obrazki zwierząt według wskazanego kryterium, przelicza elementy zbioru,
 • ćwiczy umiejętność łączenia ruchu ze śpiewem,
 • nazywa i opisuje rośliny oraz zwierzęta występujące na polu,
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta charakterystyczne dla środowiska leśnego,
 • wymienia cechy charakterystyczne słonia, geparda, pszczoły; wypowiada się na temat pożytecznej roli wybranych zwierząt,
 • liczy kropki na kostce, wykonuje odpowiednią liczbę kroków,
 • reaguje ruchem na dźwięki o różnym natężeniu i zmiany w tempie muzyki,
 • nazywa wybrane zwierzęta zamieszkujące morza i oceany,
 • wypowiada się na temat konieczności ochrony zwierząt,
 • wypowiada się na temat znaczenia drzew w przyrodzie,
 • rozpoznaje i wymienia nazwy kolorów pojemników do segregacji odpadów,
 • rozumie potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, przestrzega podstawowych zasad szanowania przyrody,
 • poznaje znaczenie nowych pojęć: farma wiatrowa, farma fotowoltaiczna, recykling, ekolog,
 • odpowiada na pytania związane z wysłuchaną legendą, opisuje wygląd warszawskiej Syrenki,
 • wykonuje układ ruchowy do piosenki,
 • podaje propozycje sposobu okazywania miłości swojej ojczyźnie,
 • rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe, wskazuje elementy brakujące na obrazki, rozpoznaje charakterystyczne miejsca w Polsce, rozpoznaje prawdziwe i fałszywe zdania,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • samodzielnie wykonuje pracę plastyczną.